Gaur Egungo Berriak

NOBEDADEAK

PJC/281/2024 Agindua, martxoaren 27koa, PJC/51/2024, urtarrilaren 29koa, legezko arauak garatzen dituena. Gizarte Segurantzako kotizazioarena, langabeziarena, jarduera, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta lanbide heziketa 2024.

 

Gutxieneko Kotizazio-oinarri berria eguneratzeko agindua, otsailean onartutako lanbide arteko gutxieneko soldataren igoeraren ondorioz

 

________________________________________

 

2/2023 Errege Lege Dekretua, martxoaren 16koa, pentsiodunen eskubideak handitzeko, genero-arrakala murrizteko eta pentsio-sistema publikoaren iraunkortasun-esparru berria ezartzeko premiazko neurriei buruzkoa.

 

Errege lege-dekretua, pentioen erreforma eta pensioen sistema publikoaren iraunkortasunerako hainbat mekanismo jasotzen dituena. 

 

99/2023 Errege Dekretua, otsailaren 14koa, gutxieneko soldata finkatzen duena lanbide artekoa 2023rako.

 

Errege Dekretua, 2023rako LGSa onartzen duena, 2023.01.01tik aurrerako atzeraeraginarekin.

 

___________________________________________________

 

19/2022 Errege Lege Dekretua, azaroaren 22koa, Interes-tasen igoera arintzeko Jardunbide Egokien Kodea ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-maileguak, Errege Dekretu 6/2012 Legea, martxoaren 9koa, zordunak babesteko presako neurriei buruzkoa baliabiderik gabeko hipoteka-kontratuak, eta beste neurri estruktural batzuk hartzen dira hipoteka-maileguen merkatua hobetzeko.

 

Ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-maileguen interes-tasen igoera arintzeko Jardunbide Egokien Kodea ezartzen duen Errege Lege Dekretua.

 

 

____________________________________________________

 

2/2022 Foru Dekretu-Araua, abuztuaren 30ekoa, prezioen gorakadaren ondorioak arintzeko presako zerga neurri berriak onesten dituena.

 

Foru dekretu araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aldaketei buruzko neurriak onartzen dituena, besteak beste.

 

_____________________________________________________

 

 

13/2022 Errege Lege Dekretua, uztailaren 26koa, norberaren konturako langileentzako edo autonomoentzako kotizazio-sistema berria ezarri eta jarduera uzteagatiko babesa hobetzen duena.

 

Autonomoek, aitortutako diru-sarrera errealen arabera, 2023, 2024 eta 2025 ureetan ordaindu beharreko kuotak ezartzen dira. 2026 baino lehen, Gobernuak eta autonomoen ordezkariek tarte horiek nola jarraituko duten erabaki beharko dute, 2032an-ezarri diren bederatzi urteko aldi iragankorra- diru-sarrera errealengatiko behin betiko errendimentu-eredu bat ezartzea bermatzeko. Jarduera uzteagatiko babesa ere zabaltzen da, modalitate berriak sartzeaz gain.

 

____________________________________________________

 

PCM/244/2022 Agindua, martxoaren 30ekoa, Bigarren Hezjuntzako Gizarte Segurantzako kotizazioari, lagabeziari eta lana uzteagatiko babesari buruzko legalak Jarduera, Soldatak Bermatzeko Funtsa eta Lanbide Heziketa 2022ko ekitaldia. 

 

Kotizazio-arauak 2022ko ekitaldirako.

 

_____________________________________________________

 

6/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, gerrak Ukrainan dituen ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparraun prmiazko neurriak hartzen dituena

 

Nazio mailako neurriak, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei dagokienez.

 

______________________________________________________

 

152/2022 Errege Dekertua, otsailaren 22koa, 2022rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

 

Errege Deckertua, 2022rako LGSa urtean 14.000,00 €gordinekoa izango del ezartzen duena.

 

_________________________________________________________

 

 

2/2022 Errege Lege Dekretua, otsailaren 22koa, langile autonomoak babesteko, enplegua defendatzeko egiturazko mekanismoetarako trantsiziorako eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako premiazko neurriak hartzen dituena eta kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko neurri jakin batzuk luzatzen dituena. 

 

__________________________________________________________

 

 

15/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28koa, zeinaren bidez aldatzen baitira TicketBAI betebeharraren Erregelamendua onesten duen foru dekretua, zerga betebehar formal jakin batzuk garatzen dituen Erregelamendua, eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Sozietateen gaineko Zergaren Erregelamenduak, eta ondare elemntuen eskualdedaketan lortutako errentak bi zerga horietan zehazteko 2022an aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak onesten baitira. 

 

___________________________________________________________

 

32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa. 

 

Lan-erreforma argitaratzen duen Errege Lege Dekretua. 

 

_____________________________________________________________

 

 

47/2021 DEKRETUA, abenduaren 14koa, lehendakariarena, zeinaren bidez xedatzen baita establezimendu, ekitaldi, jarduerat eta leku gehiagotara zabaltzea Osasuneko sailburuaren 2021eko azaroaren 17ko Aginuaren bidez ezarritako Europar Betasuneko Covid Ziurtagiri Digitala (QR) eskatzeko derrigortasuna. 

 

Dekretua, 2021eko abenduaren 15etik 2022ko urtarrilaren 31ra arte establezimenduek txertaketa-ziurtagiria eskatzeko betebeharra ezartzen duena. 

 

_____________________________________________________________

 

608/2021 Foru Agindua, azaroaren 9koa, TicketBAI betebeharraren ezarpen egutegia aldatzen duena eta erretiroa hatzeko adinetik urbil dauden pertsona fisiko jakin batzuk betetzetik salbuesten dituena.

 

Agindu honen bidez, TicketBAIren derrigortasun-epeak aldatzen dira eta agindu horretan adierazitako baldintzak betetzen dituzten pertsonak salbuesten dira.

 

___________________________________________________

 

AGINDUA, 2021eko urriaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.

 

Normaltasun berrian sartzeko beharrezkoak diren prebentzio-neurri berriak biltzen diren AGINDUA

 

__________________________________________________________________

 

 

39/2021 DEKRETUA, urriaren 6kia, lehendakariarena, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osasun-larrialdiko egoera Euskadin amaitu dela adierazten duena eta normaltasun berri batean sartzeko neurriak zehazten dituena.

 

Dekretua, Euskadin osasun-larrialdiko egoeraren amaiera deklaratzen duena.

 

_________________________________________________________________

 

 

18/2021 Errege Lege-Dekretua, irailaren 28koa, enplegua, susperraldia eta lan-merkatuaren hobekuntza babesteko premiazko neurriei buruzkoa.

 

Enplegu-erregulazioko espedienteak 2022ko otsailaren 28ra arte luzatuko dira, baita langile autonomoen aparteko prestazioa era.

 

__________________________________________________________________

 

817/2021 Errege Dekretua, irailaren 28koa, 2021erako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzne duenta.

 

2021eko irailaren 1etik aurrera argitaratzen da LGSren zenbatekoa, hilean 965,00 euro gordin.

 

 

EBAZPENA 2021eko irailaren 14koa, Gipuzkoako Lan eta Gizarte Segurantzako Lurralde ordezkariarena, 2022. urterako Gipuzkoako lurraldeko tokiko jaiegunen eguteia ezartzen duena. 

 

_____________________________________________________________________

 

 

AGINDUA, 2021eko irailaren 7koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita EAEko gaueko aisialdiko establezimenduen titularrei zuzendutako laguntza-programa, eta haren deialdia egiten baita.

 

_______________________________________________________________________

 

 

Merkataritzaren eta ostalaritzaren sektorean digitalizazioa sustatzeko dirulaguntza programaren oinarri arautzaileak eta 2021. urteko deialdia

 

_______________________________________________________________________

 

 

5/2021 Foru Dekretu-Araua, irailaren 7koa, TicketBAI obligazioa borondatez betetzea sustatzeko kenkarien aurrerakin likido bat ezartzen duenta. 

 

Foru Deketu -Arau honen bitartez TicketBAIren borondatezko ezarpena sustatzeko kenkaria aurreratzeko aukera ematen zaie errenta, ez egoliar eta sozietate zergako zergadunei.

 

_________________________________________________________________________

 

 

4/2021 Foru Dekertu-Araua, uztailaren 27koa, TicketBAI betebeharraren borondatezko ezarpena sustatzeko presazko zerga neurriei buruzkoa.

 

Foru Dekretua, zeinaren bidez klausula batzuk aldatzen baitdira TicketBai ezartzeko unean.

 

____________________________________________________________

 

Decreto 26/2021, de 31 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 

Decreto publicado en el Boletín Oficial del Pais Vasco, por el que se modifican algunas normas, manteniéndose vigente las normas recogidas en el Decreto 23/2021 , salvo en aquellas novedades y modificaciones que se recogen en ella.

 

___________________________________________________________________________

 

 

Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

 

Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, en el cual se prorrogan los ERTES hasta el 30 de septiembre del 2021 y la protección de los trabajadores autónomos.

 

____________________________________________________________

 

 

Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo, de primera refundción en 2021 en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 

Decreto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, en el que se actualizan las medidas de prevención que entran en vigor el mismo día de su publicación, el 27 de marzo de 2.021

 

___________________________________________________________________________

 

Decreto Foral-Norma 2/2021, de 23 de marzo, de medidas tributarias extraordinarias adicionales relacionadas con el  COVID-19 y de apoyo a la reanudación y digitalización de la actividad económinca. 

 

Decreto Foral-Norma en el que se adoptan medidas de carácter tributario  para paliar la incidencia negativa en la actividad económica derivada de la crisis santitaria; medidas planteadas desde la perspectiva de impulsar la reactivación económica.

 

____________________________________________________________________________

 

Ayudas para Pymes y Autónomos

 

El 13.03.2021 se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

 

Estas ayudas entran en vigor el mismo día de su publicación, el 13.03.2021

 

_____________________________________________________________________________

 

Ayuda al Comercio al por Menor de Textil y Calzado 

 

Orden de 2 de marzo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa de ayudas para el sostenimiento del subsector del equipamiento personal del comercio Minorista Vasco. 

Si se reunen los requisitos publicados en la orden, la ayuda oscila entre 4.000,00 € y 4.500,00 €.

 

______________________________________________________________________________

 

Decreto 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari. Actualización y refundición de las medidas específicas de prevención, para contenr la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 

Decreto que sustituye y deroga la normativa anteriormente publicada y recoge en un único texto todas las medidas específicas de salud pública que entrará en vigor el día 9 de marzo de 2021.

 

______________________________________________________________________________

 

SUBVENCIÓN para empresas que contraten consultoras homologadas para realizar planes de Igualdad

 

El 16 de febrero de 2021 se ha publicado Resolución de la Directora de Emakunde, por el que se subvenciona la elaboración del Diagnóstico sobre Igualdad de mujeres y hombres y el diseño de Igualdad con una empresa homologada. 

La ayuda consiste en subvencionar los servicios querealicen las consultoras homologadas en el período comprendido entre el 01 de enero ye l 30 de noviembre del 2.021.

 

_______________________________________________________________

 

CUOTAS COMPLEMENTARIAS ACTUALIZACION RETA.

A partir de este mes de febrero, la seguridad social va a proceder a la actualización de las diferencias correspondientes a las cuotas de enero a agosto del 2020, derivadas de la actualización de los tipos de AT/EP y cede de actividad; así como de las diferencias debidas a la revisión de las bonificaciones aplicadas.

 

____________________________________________________________________________

 

Decreto 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones pausadas por el SARS-CoV-2.

 

Publicado el 13/02/2021 en el Boletín Oficial del País Vasco, por el que se rigen las modificaciones de las medidas tomadas para contener la propagación del virus, las cuales entran en vigor el día 15/02/2021

_____________________________________________________________

 

Resolución de la Directora de Salud Pública y adicciones por la que determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del lehendakari y sus posteriores modificaciones.

 

Resolución en la que se mantiene en zona roja el municipio de Irún y sale Hondarribia, modificando a zona naranja.

 

_____________________________________________________________

 

Resolución de la Directora de Salud Pública y adicciones por la que determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari y sus posteriores modificaciones

 

Resolución por el que se decreta el cierre de la hostelería en el municipio de Hondarribia y Errenteria.

 

___________________________________________________________________________

 

Real Decreto-ley 2/201, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

 

Real Decreto-ley por el que se prorroga la vigencia de los ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de mayo de 2021; actualizando también los CNAEs de los sectores especialmente afectados.

 

____________________________________________________________

 

Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari y sus posteriores modificaciones.

 

Resolución por el que se decreta el cierre de la hostelería en la ciudad de Irún. 

 

_____________________________________________________________

 

Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 

Publicado el 23/01/2021 en el Boletín Oficial del País Vasco, por el que se rigen las modificaciones de las medidas tomadas para contener la propagación del virus, las cuales entran en vigor el día 25/01/2021

 

__________________________________________________________

 

Decreto 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medida específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2.

 

Publicado el 12/01/2021 en el Boletín Oficial del País Vasco el decreto por el que se rigen las modificaciones de las medidas tomadas para contener la propagación del virus.

 

____________________________________________________________________

 

Permiso de Paternidad

 

A partir del 01.01.2021, el permiso de paternidad se amplía hasta llegar a las 16 semanas. 

 

Según establece el Real Decreto-Ley para la Igualdad de Trato en el empleo, aprobado en el 2.019, el permiso durante las seis primeras semanas tras el nacimiento o adopción será obligatorio para ambos progenitores y deberá disfrutarse de forma simultanea y a jornada completa. Las diez semanas restantes se disfrutarán en períodos semanales de forma acumulada o intermitente, y deberán tomarse en los 12 meses siguientes al parto o a la resolución judicial en caso de adopción. Asimismo, la normativa permite realizar estas diez semanas restantes a tiempo completo o a jornada parcial de acuerdo con la empresa.

 

_______________________________________________________

 

Presupuestos General del Estado 2.021

 

El 31.12.2020 se ha publicado en el BOE los presupuestos generales del estado para el año 2.021.

 

________________________________________________________

 

"Carry Back"

 

Hacienda Foral de Gipuzkoa ha aprobado una serie de medidas adicionales para paliar los efectos del covid-19.

Entre ellas, se encuentra el denominado "carry back" o compensación de pérdidas "hacia atrás", en el cual, los contribuyentes guipuzcoanos que desarrollan una actividad económica y que hayan tenido pérdidas en el ejercicio 2020, podrán solicitar la devolución de parte o del total de los impuestos pagados respecto al año 2.019.

Para ello, es necesario presentar la solicitud en el período comprendido entre el 01 de enero y el 15 de febrero de2021.

 

___________________________________________________________________

 

Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2.

 

Decreto por el cual se derogara el Decreto 36/2020, de 26 de octubre, y se decretan nuevas medidas adecuadas al momento actual con el fin de alcanzar el equilibrio entre la protección de la salud y nuestro día a día como sociedad.

 

_______________________________________________________

 

Ayuda extraordinaria a empresas de hostelería de IRUN afectadas por las órdenes de cierre dictadas como consecuencia de la pandemia. BDNS (Identif.): 537106

 

Ayuda publicada por el ayuntamiento de Irún para apoyar a los sectores afectados por el cierre de discotecas y de los establecimientos de servicios de hostería y restauración.

 

______________________________________________________

 

Decreto Foral-Norma 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19 - Publicado en el BOG el 2 de diciembre.

 

Decreto foral por el cual hacienda ha tomado algunas medidas tributarias destinadas a la reactivación económica y a la flexibilización de determinados tratamiento tributarios.

_________________________________________________________

 

Decreto 42/2020, de 1 de diciembre, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

 

Real decreto en el que se introducen modificaciones que afectan, entre otras cuestiones, a la limitación horaria y a los aforos en los establecimientos, instalaciones y locales; y a las medidas preventivas a adoptar en los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y socio-sanitarios.

__________________________________________________________

 

Orden de 13 de noviembre de 2020, del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas al sector de la hostelería vasca.

 

Orden publicada en el BOPV por la que se establecen ayudas a la hostelería derivadas del cierre de los establecimientos a causa del Covid.

___________________________________________________________

 

Real Decreto 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de Alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

 

Real decreto por el que se establecen nuevas medidas en materia de salud pública en el Pais Vasco.

 

____________________________________________________________

 

Decreto 36/2020, de 26 de Octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

 

Decreto por el cual se establecen nuevas medidas por Gobierno Vasco para hacer frente a la expansión del virus.

 

____________________________________________________________________________

 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

 

Real decreto por el que se declara el estado de Alarma desde el día 25 de octubre de 2020

 

_____________________________________________________________________________

 

Orden de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

 

El ámbito de aplicación de esta orden son determinados municipios de Gipuzkoa (Andoain, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Deba, Eibar, Elgoibar, Hernani, Lazkao, Legazpi, Lezo, Oñati, Ordizia, Pasaia, Tolosa, Urnieta, Urretxu, Zumaia y Zumarraga) y Bizkaia con efectos desde el 23 de octubre de 2020 hasta el 5 de noviembre de 2020.

 

______________________________________________________________________________

 

Orden de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Saludo, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19

 

Medidas vigentes desde el 23 de octubre al 4 de noviembre en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

 

_______________________________________________________________

 

Real Decreto-Ley 30/2020 de 29 de Septiembre - BOE

 

Real Decreto Ley de medidas sociales en defensa del empleo

 

______________________________________________________________________________

 

Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de Septiembre - BOE

 

Real Decreto Ley por la que se regula el trabajo a distancia

 

_______________________________________________________________

 

Real Decreto 14/2020 de 18 de junio - BOPV

 

Real Decreto por la que se declara la superación de la fase 3 del Plan para la desescalada, se dejan sin efecto las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma y se establece la entrada en la nueva normalidad a partir de las 00:00 horas del día 19 de junio de 2020

 

_______________________________________________________________________________

 

Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio - BOE

 

Real Decreto-Ley en el que se regulan las medidas urgentes de prevención, contención y coordinarción para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

_______________________________________________________________

 

Decreto 13/2020, de 7 de junio, - BOPV

 

Decreto por el que se establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del proceso de transición.

 

_________________________________________________________________

 

Orden SND/507/2020, de 6 de junio - BOE

 

Orden por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a la fase 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Corrección de Errores Decreto Foral-Norma 5/2020, de 1 de junio - BOG

 

Corrección de errores Decreto Foral-Norma 5/2020

 

__________________________________________________________________

 

Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo

 

Real Decreto-Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital.

 

____________________________________________________________________________________

 

Orden de 19 de mayo de 2020 - BOPV - Ayudas COVID-19 Sector Comercial Vasco

 

Orden de la consejera de Turismo, Comercio y Consumo por al que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas <<COVID-19>> al sector comercial vasco. 

 

___________________________________________________________________

 

Orden de 19 de mayo de 2020 - BOPV  -  Ayudas COVID-19 Sector Turístico Vasco

 

Orden de la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector turístico vasco.

 

_____________________________________________________________________

 

Decreto Foral-Norma 5/2020, de 26 de mayo - BOG

 

Decreto Foral-Norma sobre las medidas tributarias coyunturales destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19.

 

_____________________________________________________________________

 

Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo

 

Real Decreto-Ley por la que se regulan las medidas sociales en defensa del empleo.

 

______________________________________________________________________________________

 

Decreto 8/2020, de 10 de mayo - BOPV

 

Decreto por el que se establecen normas para la aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi.

_____________________________________________________________________

 

Orden SND/399/2020 de 9 de mayo 2020

 

Orden por la que se establece la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad

 

_____________________________________________________________________

 

Orden SND/388/2020, de 03 de mayo de 2020

 

Orden por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.

______________________________________________________________________

 

Campaña de Renta 2019

 

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2019 comienza el día 15.04.2020 y finaliza el 29.07.2020

__________________________________________________________________________________________

 

Orden Foral 136/2020, de 1 de abril de 2020 

 

Orden Foral por la que se amplía para determinados obligados tributarios el plazo de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, informativas y recapitulativas como consecuencia del COVID-19

________________________________________________________________________________________

 

Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo de 2020

 

Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

_________________________________________________________________________________________

 

Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020

 

Real Decreto Ley por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

____________________________________________________________________________________________

 

Real Decreto Ley 9/2020, de 27 de marzo de 2020

 

Real Decreto Ley por el que adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19

____________________________________________________________________________________________

 

Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo de 2020

 

Real Decreto Ley por el que se establecen las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

______________________________________________________________________________________________

 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo de 2020

 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo

_______________________________________________________________________________________________

 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de 2020

 

Real decreto por el que se declara el estado de alarma sanitaria ocasionada por el COVID-19

___________________________________________________________________________

 

Salario Mínimo Interprofesional 2.020

 

Novedades sobre la subida del salario mínimo interprofesional correspondiente al ejercicio 2.020

 

____________________________________________________________________________________________

 

Salario Mínimo Interprofesional 2.019

 

Mantente al día sobre el calendario laboral del año 2019. 

Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Ampliación de la duración del permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.

Te informamos de las últimas novedades.