Merkataritza-aholkularitza

Merkataritza-aholkularitza

AFER ASESORAMIENTO EMPRESARIAL-n, merkataritzako aholkularitza-zerbitzuak ematen ditugu mota guztietako enpresentzat Irunen.


Harremanak merkataritza-zuzenbidearen legeen arabera arautzen dituzten profesionalak ditugu.


Era berean, enpresak eratzeko, urteko kontuak egiteko (balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiaren aldaketen egoera-orria, diru-fluxuen egoera-orria eta memoria) eta merkataritza-kontratuetan (errentamendua, salerosketa edo trukeak) lan egiten dugu.


Errentamendu-kontratuak ere egiten ditugu, ohiko bizilekurako, denboraldirako edo turismo-erabilerarako.
Zerbitzu hauek kontratatu nahi badituzu, deitu!

Merkataritza

Merkataritza Zuzenbidearen esparruan, aholkularitza eta zerbitzuak ematen ditugu, besteak beste:

  • Enpresak eratzea: araubide juridiko egokiena aukeratzea.
  • Estatutu sozialak egitea.
  • Urteko kontuak egitea eta Merkataritza Erregistroan aurkeztea.
  • Merkataritza-kontratuak (errentamendua, salerosketa, trukeak, etab.)
  • Sozietateak likidatzea eta desegitea.

Kalitazteko merkataritza-aholkularitza ematen duen empresa bat nahi badezu, dei iezaguzu.