Gipuzkoako hirugarren hiruhileko egutegi fiskala

UZTAILA                                                


Modelo

Descripción

Plazo

300
BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra 1etik – 25ta Arte

308
BEZa: Itzulketa eskaera 1etik – 25ta Arte

309
BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa 1etik – 25ta Arte

310
BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua 1etik – 25ta Arte

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak 1etik – 25ta Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa 1etik – 25ta Arte

341
BEZa:Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera 1etik – 25ta Arte

349
EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa 1etik – 25ta Arte

110
Lanaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko autolikidazioa 25ta Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa 25ta Arte

123
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa 25ta Arte

200
Sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrak) 25ta Arte

201
Sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrak) 25ta Arte

220
Sozietate-taldeen ordainketa araubidea 25ta Arte

ABUZTUA


Modelo

Descripción

Plazo

130
Ordainketa zatikatuak. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunak 10ra. Arte

 

IRAILA


Modelo

Descripción

Plazo

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. (Enpresa handiak). 25ta Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa 25ta Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

123
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

216
Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako errentei egindako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-liquidazioa. (Enpresa handiak) 25ta Arte

KUDEAKETA PROFESIONALA EZINBESTEKOA DA ZURE ENPRESARENTZAT. ZATOZ GU IKUSTERA.