Gipuzkoako laugarren hiruhileko egutegi fiskala

URRIA                                     


Modelo

Descripción

Plazo

300
BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra 1etik – 25ta Arte

203
Ordainketa Zatikatuak. Sozietateen gaineko zerga. Ez-egoilarren Errentaren gaineko zerga. 1etik – 25ta Arte

223
Ordainketa Zatikatuak. Sozietateen gainkeo zerga. Ez-egoilarren Errentaren gaineko zerga 1etik – 25ta Arte

308
BEZa: Itzulketa eskaera 1etik – 25ta Arte

309
BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa 1etik – 25ta Arte

310
BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua 1etik – 25ta Arte

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak 1etik – 25ta Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa 1etik – 25ta Arte

341
BEZa:Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera 1etik – 25ta Arte

349
EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa 1etik – 25ta Arte

370
BEZaren hiruhileko aitorpen-likdazioa. Erregimen orokorra eta erraztua 1etik – 25ta Arte

110
Lanaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko autolikidazioa 25ta Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa 25ta Arte

AZAROA


Modelo

Descripción

Plazo

130
Ordainketa zatikatuak. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunak 10ra. Arte

232
   
Eragiketa lotuak. Paradisu fiscal   gisa kalifikatutako herrialde edo lurraldeekin zerikusia duten ergiketak eta   egoerak.   
10ra. Arte

   
PFEZaren aitorpen-likidazioaren 2. epea ordaintzea.   
10ra. Arte

   
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga ordaintzeko borondatezko epearen   amaiera    
10ra. Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

123
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

216
Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrek lortutako errentei egindako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-liquidazioa. (Enpresa handiak) 25ta Arte

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak.(Enpresa handiak) 25ta Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa 25ta Arte

 

ABENDUA


Modelo

Descripción

Plazo

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak. (Enpresa handiak) 25ta Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa 25ta Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

123
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte

EKITALDIAREN ITXIERA ANTOLATZEN ETA PLANIFIKATZEN HASTEKO UNEA DA.