Gipuzkoako bigarren hiruhileko egutegi fiskala 

APIRILA                                                    


Modelo

Descripción

Plazo

110
Lanaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko autolikidazioa 25ta Arte.

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta Arte.

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa 25ta Arte.

123
Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa 25ta Arte.

300
BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Orokorra 1etik – 25ta Arte

309
BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa 1etik – 25ta Arte

310
BEZaren hiruhileko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua 1etik – 25ta Arte

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa Handiak 1etik – 25ta Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko itzulketen erregistroa 1etik – 25ta Arte

341
BEZa:Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren erregimen bereziaren konpentsazio eskaera. 1etik – 25ta Arte

349
EBko subjektu pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa 1etik – 25ta Arte

MAIATZA


Modelo

Descripción

Plazo

130
Ordainketa zatikatuak. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunak. 10ra. Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte.

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte.

123
Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte.

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak (Enpresa handiak) 25ta. Arte.

330
Hileko autolikidazioa. Hileko izulketen erregistroa 25ta. Arte.

EKAINA


Modelo

Descripción

Plazo

109
Pertsoan Fisikoen Errentaren Gaineko Zerga. 30ra. Arte.

714
Ondarearen gaineko Zerga 30fa. Arte.

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (empresa handiak) 25ta. Arte.

123
Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa (Empresa Handiak) 25ta. Arte.

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak 25ta. Arte.

330
Hileko autolikidazioa. Hileko izulketen erregistroa 25ta. Arte.

AUTONOMOA EDO GIZARTEA BAZARA ETA EZ BADUZU EZAGUTZEN EDO ZALANTZAK BADITUZU BETE BEHARREKO ZERGA-BETEBEHARREI BURUZ, DEI EIEZAGUZU!