Gipuzkoako lehen hiruhileko egutegi fiskala 

URTARRILLA                                                          

 


Modelo

Descripción

Plazo

002
Mugaldeko Langileen Erregistroa
Hasta el día 2

110
Lanaren etekinak eta jarduera ekonomikoen etekinak, eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hiruhileko autolikidazioa 25ta Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa. (Enpresa handiak). 25ta Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa 25ta Arte

123
Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa. 25ta Arte

180
Ondasun higiezin hritarren errentamendutik edo berrerrentamendutik datozen errenta edo etekin jakin batzuen gaineko atxkipenak eta konturako sarrera. Urteko laburpena 30ra Arte

190
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena 30ra Arte

193
Errentengatik eta kapital higikorraren etekinengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena 30ra Arte

308
BEZa: Itzulketa eskaera 1tik - 30ra Arte

309
BEZ: Aldizkakoa ez den aitorpen-likidazioa 30ra Arte

349
EBko subjektua pasiboekin egindako eragiketen laburbilketa 1tik - 30ra Arte

390
BEZaren urteko aitorpen-likidazioa 1tik - 30ra Arte

391
BEZaren urteko aitorpen-likidazioa. Erregimen Erraztua 1tik - 30ra Arte
345 Gizarte aurreikuspeneko sistemei buruzkoa urteko aitorpena 1tik - 30ra Arte

OTSAILA


Modelo

Descripción

Plazo

130
Ordainketa zatikatuak. Jarduera ekonomikoak egiten dituzten zergadunak. 10ra. Arte

184
Errenta- esleipenaren araubideko erakundeen aitorpen informativoa 1etik – 28 Arte

842
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga: Negozio zifraren zenbateko garbia jakinarztea 14ua Arte

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte

123
Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa. (Enpresa andiak) 25ta. Arte

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak.(Enpresa handiak) 25ta. Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko izulketen erregistroa 25ta. Arte

347
Hirugarren pertsonekin egindako eragiketen urteko aitorpena 28a Arte.

036
PFEZaren zuzeneko zenbatespenaren metodoaren modalitate sinplifikatua aukeratzea eta hura baliogabetzea 1etik – 28ra Arte

MARTXOA


Modelo

Descripción

Plazo

111
Lan etekinengatik, jarduera ekonomikoen etekinengatik eta sariengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren hileko autolikidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte

115
Hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierretan emateagatik lortutako etekinen atxikipenak eta konturako sarrerak.Autolikidazioa 25ta. Arte

123
Errentei eta capital higikorraren etekinei aplikatutako atxikipenen eta konturako sarreren aitorpen-likidazioa (Enpresa handiak) 25ta. Arte

320
BEZaren hileko aitorpen-likidazioa. Enpresa handiak (Enpresa handiak) 25ta. Arte

330
Hileko autolikidazioa. Hileko izulketen erregistroa 25ta. Arte

HIRUHILEKO HONETAN AURREKO EKITALDIARI DAGOZKION URTEKO LABURPENAK AURKEZTEN DITUZTE